-- PŘESNÝ HARMONOGRAM KONFERENCE BUDE PRŮBĚŽNĚ DOPLŇOVÁN --
květen/červen 2024, Brno
08:00 – 09:00 Registrace
09:00 – 17:00 Oficiální program konference
18:00 – 19:00 Večeře
od 19:00 Společenský večer